Spolufinancováno

Projekt Iktové centrum - Oblastní Nemocnice Kladno a.s. je financován z Integrovaného operačního programu Evropské unie pod registračním číslem CZ.1.06/3.2.01/08.07641. Předmětem projektu je dodávka zdravotnické technologie pro vybavení pracovišť, poskytujících cerebrovaskulární péči.

O Centru

thumbnail

Iktové centrum Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje je zařazeno jako akreditované iktové centrum do druhého stupně cerebrovaskulární péče. Cílem iktového centra je péče o pacienty s náhle vzniklou mozkovou příhodou. V souladu s požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR je péče možná jen díky multioborové spolupráci. Ta je nepřetržitě poskytovaná v oborech neurologie, radiologie a zobrazovacích metod, rehabilitační a fyzikální medicíny, vnitřního lékařství a kardiologie. Všechny tyto obory jsou součástí našeho iktového centra. Určená spádová oblast kladenského iktového centra zahrnuje okresy Kladno, Rakovník a cca 1/3 okresu Mělník. Celkový počet obyvatel v této spádovéoblasti je zhruba 250 tis. Adekvátní léčba by nebyla možná bez úzké spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje a spádovým Komplexním cerebrovaskulárním centrem (v našem případě Nemocnice na Homolce v Praze 5).

 

Organizace péče

thumbnail

 

Centrem specializované péče o pacienty s mozkovou příhodou je iktová jednotka, která je součásti neurologické jednotky intenzivní péče. Základním článkem je pak a tzv. "iktový lékař", který přijímá na vyčleněný mobilní telefon veškeré avíza ohledné možné cévní mozkové příhody z terénu a nemocnic a konsultuje další postup. Pokud dojde k akutní mozkové příhodě otevírá se pro pacienta tzv. "trombolytické okno", které trvá 4,5 hodiny. V tomto okně je šance na účinnou léčbu, ale její efekt při pozdním podání klesá a tak jde o každou minutu - "Time is Brain". Je proto potřeba jednat rychle - po přijetí hovoru je aktivován urgentní příjem, radiolog a iktová jednotka. Pacient je přivezen záchrannou službou na urgentní příjem, tam je primárně vyšetřen a zajištěn a je neodkladně provedeno CT. Pokud iktový lékař dle výsledků a stavu pacienta rozhodne tak často již přímo na CT je započato s léčbou, která pak pokračuje na iktové jednotce – neurologické jednotce intenzivní péče. Pokud je potřeba akutní chirurgická nebo katetrizační intervence je pacient bezodkladně překládán do spádového komplexního cerebrovaskulárního centra, což pro nás je Nemocnice na Homolce, velmi dobrá je také spolupráce s FN Motol. Po akutním zaléčení na iktové jednotce je další stav pacienta řešen na standardním oddělní neurologickém nebo interním dle spádu. Pokud je to nutné je k rehabilitaci pacient odeslán na rehabilitační oddělení, dle potřeby je překládán na lůžko následné péče. Bez těchto standardních a následných oddělení by IC nemohlo účinně fungovat. Součásti iktového centra je také cerebrovaskulární poradna fungující při ambulanci neurologického oddělení, kam pacienti po prodělané CMP docházejí především k nastavení účinné prevence recidivy onemocnění.

 

Vybavení centra

thumbnail

 

IC navazuje na výbornou historii kladenské neurologie, která vždy poskytovala tu nejmodernější péči o pacienty s CMP. Organizačně je IC jako taková funkční od roku 2010 a ročně ošetří zhruba 500 pacientů s CMP. Aby bylo o pacienty postaráno co nejlépe a zároveň byly splněny požadavky MZd, od začátku je IC průběžně vybavováno nejmodernější technikou, pro jeho kvalitní funkci byla otevřená celá oddělení (iktová jednotka akutní péče, rehabilitační oddělení atd.) a navyšuje se počet zkušených odborníků i skvělý střední zdravotnický personál.

 

bajecne sestry a doktori v tezke dobe